zondag 10 juli

09:30 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Vieren met Vreugde

Jaarthema najaar 2021

Vieren met vreugde is het nieuwe thema waar we als gemeente de komende maanden mee aan de slag willen gaan. Het is een thema rondom liturgie. Als gemeente willen we bezig zijn met liturgie, niet als een bron van frustratie en discussie, maar van vreugde en saamhorigheid!

 

Het project Vieren met Vreugde, ontwikkeld door het praktijkcentrum, wil helpen bij de zoektocht om in de liturgie vormen te vinden die ruimte bieden aan de veelkleurigheid van de gemeente.

 

Wat?

We ontmoeten God en onze broers en zussen uit de gemeente niet alleen op zondag, maar ook door de week en buiten de samenkomsten om. Het unieke van de kerkdienst is dat het een samenkomen is van jouzelf, God en de hele gemeente. Die dynamiek is het uitgangspunt voor de thema's van Vieren met vreugde:

Samenkomen - Je komt in de kerk samen met andere gelovigen, ieder met zijn eigen overtuigingen, vormen en smaken. Hoe ga je om met de diversiteit? Hoe bouw je elkaar op in de kerkdienst?

Ontvangen - Je mag Gods liefde en wijsheid ontvangen om mee te nemen je dagelijks leven in. Luisteren, stilte, bezinning en rituelen zijn belangrijke middelen om in de kerkdienst Gods Geest te ontvangen.

Geven - Samen kun je God prijzen met muziek, gaven en de liefde die je geeft. Je mag jezelf als een levend offer geven aan God en je naaste. Hoe kan de kerkdienst je daarin stimuleren?

 

Wanneer?

Deze 3 thema’s worden behandeld tijdens themadiensten op 26 september, 31 oktober  en 28 november.

Het is de bedoeling dat het onderwerp na de dienst besproken wordt in de kring. De beschikbare materialen voor o.a. kringen, jongeren en kinderen worden te zijner tijd verspreid.

Hopelijk biedt het project veel stof voor onderling gesprek, contact en verbinding en groeien we samen in ons geloof!

 

De preken, presentaties en eventuele bespreekpunten van de themadiensten kunt u hier vinden.