zondag 10 juli

09:30 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

De band

Regelmatig hoort u in de erediensten in Het Baken een begeleidingsband. De band heeft geen naam en er is ook geen behoefte aan een naam, vandaar dat kerkgangers tegen elkaar zeggen: ”De band speelt weer mee vandaag!”

Dit (wisselende) muziekgezelschap ontstond uit de behoefte aan een modernere, meer eigentijdse begeleiding van nieuwe liederen. Binnen de erediensten, maar ook daarbuiten in sing-ins en later praise-avonden.

Muzikanten

De muzikanten die we in de huidige band aantreffen zijn vooral leden van onze eigen gemeente. Op het keyboard is heel vaak John Lok te horen. Van oorsprong een orgelspeler, maar op het keyboard zeker ook op zijn gemak.
Achter het (elektrische) drumstel vinden we heel vaak een oud gemeentelid : Sjoerd Waagmeester.
De gitaar wordt gespeeld door Peet Breugem. Hij zou graag zien dat er meer gitaarspelers bijkwamen. Vooral een elektrische gitaar voor gitaarsolo’s is zeer gewenst.
Rianne Hordijk is onze dwarsfluitiste. Ze begeleidt met haar instrument vrijwel alle optredens van de band en speelt ook mee aan mooie instrumentele muziekstukken.

Dan hebben we nog twee zangeressen die fantastisch werk leveren : Marloes Haaksema en Joyce Olijve - van Leeuwen. Ze helpen de gemeente met nieuwe liederen en zingen daarnaast vaak solo.

Vacatures

De oplettende lezers zullen gemerkt hebben dat er een aantal vacatures bestaan voor de band. Wij zoeken nog:

  • getalenteerde zangers
  • een elektrische gitaarspeler voor de gitaarsolo’s
  • jong talent dat de band verrijkt met nieuwe instrumenten

Geschiedenis

Wanneer is alles begonnen? Het zal al voor het jaar 2000 zijn geweest dat de toenmalige organist, Richard Vos, regelmatig singins begeleidde op het orgel, maar ook op de vleugel. Er waren regelmatig intermezzo’s te beluisteren tussen de liederen door. Een stukje viool met piano. Of een stukje dwarsfluit met orgel of piano. Het gebruik van instrumenten was toen nog bedoeld voor de opsiering van de zangavond. Op een bepaald moment kwamen dingen samen. Peet Breugem, die al zo nu en dan gitaar speelde bij het gemeentekerstfeest of de alpha-cursus werd gevraagd mee te spelen tijdens de singins.
En meteen stond daar al een eenvoudig bandje met piano, gitaar en dwarsfluit. Het repertoire veranderde daardoor ook. Voorheen waren het vooral psalmen, gezangen en oude kerkliederen. Dat werd nu uitgebreid met liederen uit de E&R bundels en een aantal bekende liederen uit de opwekkingsbundels.
Toen Richard Vos verhuisde kwam er een beetje de klad in. De singins verdwenen tot ieders spijt. Er was ook juist een vervelende kerkscheiding geweest. We waren even met andere dingen bezig.

Het duurde een poosje voordat er een nieuw muzikaal project werd gestart. Het idee kwam vanuit een jeugdvereniging en de mail werd aan de kerkenraad verstuurd door Gerlinde Muis. De inhoud van de mail kwam erop neer dat er eens iets moest worden georganiseerd voor de jeugd in de eredienst. Een terechte vraag, want bijna 50% van het kerkvolk was toen minderjarig. En alle erediensten hadden het karakter van een leerdienst.
Het idee werd teruggekaatst, maar op de achtergrond werd wel de liturgiecommissie aangesproken om een idee te ontwikkelen voor deze groep jongeren. Besloten werd te beginnen aan een jeugdkoor. Peet Breugem zou de boel gaan begeleiden op de gitaar. Een 10-tal jongedames kwam zingen. Het doel was liederen in te studeren voor de eredienst. De begeleiding met alleen gitaar bleek niet krachtig genoeg.
Er werd een pianist gezocht en gevonden. John Lok, die nog niet zo lang in Bergschenhoek woonde wilde deze taak wel op zich nemen. Ook iemand om de meiden te dirigeren werd gezocht. Dit werd Peternel de Gelder, een van de ouders die zelf ook wel heel enthousiast is voor het koorzingen. En zo hebben de dames een aantal erediensten opgesierd met liederen meestal uit de opwekkingsbundel. Wat wel erg belangrijk was: het werd gewaardeerd! Ook in singins ging het koortje haar medewerking verlenen.
Een leuk onderdeel van de vroegere singin kwam terug; het intermezzo. Ditmaal geen muzikale pauze, maar een mooi lied gezongen door een of meer dames van het jeugdkoor. Op deze manier kwam het zangtalent vanzelf boven drijven.
Parallel aan deze ontwikkelingen, waren de technische ontwikkelingen rond de versterking van het geluid. Net zo belangrijk als de muzikanten zelf, zijn de technieken en technici hieromheen. Gelukkig stond Frank Waagmeester altijd klaar met oplossingen.
Ook de komst van een projectiescherm en een beamer heeft flink bijgedragen aan de groei van het gebruik van de band.
Helaas voor het jeugdkoor is dit project gestopt en ging de begeleiding zelfstandig verder.
Vleugel, gitaar en fluit, werden soms bijgestaan door de djembé. Maar dat was niet bevredigend, er werd een drumstel aangeschaft. Helemaal te controleren door de geluidsman.
Met een aantal zangeressen erbij, was de band al aardig compleet. Toen ook Joris van Tatenhove zich bij de band aansloot met zijn basgitaar, was de basis van de band uiteindelijk compleet.

Inmiddels zijn we zo alweer een paar jaar bezig en gaat het muziek maken met elkaar steeds beter. De reacties worden ook positiever, ook van kerkvolk uit andere gemeenten en gastpredikanten krijgen we regelmatig een schouderklopje.
Met de band zijn we op de goede weg en de investeringen in geluidsverbetering zijn het echt waard.
Nu is het nog een opdracht om meer muzikanten te vinden voor de afwisseling.
En natuurlijk jeugdige muzikanten die de oudjes gaan aflossen.

Dus wie het eens proberen wil, wees welkom!