zondag 26 maart

10:00 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
16:30 uur  Eredienst  ds. J. Trommel     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Doop

Het kan zijn, dat er tijdens een kerkdienst een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen. Het doopformulier wordt hierbij gelezen.

Kinderdoop

De doop is een teken en zegel van het verbond dat God met je heeft gesloten. Het verbond is de technische term die is gaan horen bij de doopleer. Het verbond is Gods manier van spreken waarmee Hij zegt: Ik kom naar jullie toe.
Het verbond is een belofte dat God er altijd voor je is, dat Hij je beschermt en dat je altijd bij Hem terug kunt komen. Hij neemt jou aan als Zijn kind.

Volwassenendoop

Als je volwassen bent en je komt tot geloof dan word je gedoopt. De doop blijft dan een teken: ik ben aangenomen als kind van God. Niet als een keus van mensen maar uit genade: dank U wel, dat ik een kind van U mag zijn.