zondag 10 juli

09:30 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Geloofsbelijdenis

We belijden elke zondag alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt.

De geloofsbelijdenis van de kerk die de ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’ of wel de ‘Twaalf Artikelen’ genoemd wordt, geeft van dat christelijk geloof een prachtige korte samenvatting. Deze geloofsbelijdenis wordt door vele christelijke kerken over de hele wereld beleden en dateert al uit de eerste eeuwen na Christus.

De Twaalf Artikelen

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
 7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het vlees;
 12. en een eeuwig leven.