zondag 29 januari

16:30 uur  Eredienst  ds. P.A.C. Boom      
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

God

De Vader

Wij geloven in God, de schepper van deze wereld. In de Bijbel maakt Hij ons duidelijk wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan.

De Zoon

Wij geloven dat wij zondige mensen zijn die vergeving nodig hebben. Dit krijgen wij als we spijt hebben van de dingen die wij verkeerd doen, doordat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om voor ons te sterven en weer op te staan. Hij heeft voor onze zonden betaald!

De Heilige Geest

Alleen door de werking van de Heilige Geest kunnen wij veranderd worden. Hij zorgt ervoor dat je tot geloof komt en dat je bij het geloof blijft. Elke keer als wij God vragen om vergeving wil Hij ons van harte vergeven. En elke keer als wij Hem vragen om Zijn Heilige Geest zal Hij Hem ons niet onthouden. Dat heeft Hij ons in Zijn Woord, de Bijbel, beloofd.

Je mag bij Hem horen!

God zegt: als je gelooft word je behouden en mag je bij me horen. Voor altijd, voor eeuwig! Dit staat in de bijbel, we horen het in de kerk als onze predikant er over vertelt. Maar we mogen het ook zien en proeven. God houdt rekening met onze moeite. Geloven kunnen we niet zelf, daar hebben we hulp bij nodig. Daarom geeft God ons zichtbare tekenen die laten zien hoeveel hij van ons houdt, namelijk de doop en het avondmaal.

Als in onze diensten de doop wordt bediend of het avondmaal wordt gevierd ervaren we dit als een bijzondere dienst. Een dienst waarin we nog meer bepaald worden bij Gods verbond en genade.