zondag 26 maart

10:00 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
16:30 uur  Eredienst  ds. J. Trommel     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Jeugd

Wij zijn een jonge gemeente waar veel voor de jeugd wordt georganiseerd. Hieronder kunt u allerlei onderdelen vinden waarop wij onze jeugd over God vertellen en een uitleg wat deze onderdelen precies inhouden. Ga naar kinderen voor activiteiten voor de doelgroep onder de 12 jaar.

Catechisatie

Jongeren van 12-18 jaar volgen in onze gemeente catechisatie. In de praktijk betekent dit dat deze jongeren van september tot april wekelijks een uur bij elkaar komen onder leiding van een catecheet. Zij krijgen dan in de kerk vanuit de Bijbel les over het geloof. Het doel van deze geloofslessen is dat de jongeren komen tot een persoonlijke geloofskeuze en dit ook uiten door het doen van openbare geloofsbelijdenis.

Jeugdvereniging

We hebben jeugdleiders voor tieners van 12-15 jaar. Ze komen om de week bij elkaar om over het geloof te praten. Dit gebeurt in een huiselijke omgeving en onder leiding van een jong getrouwd stel. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een onderwerp behandeld  over een bepaalde bijbeltekst en/of actueel onderwerp. Aan de hand van dit onderwerp worden stellingen en vragen bedacht die worden besproken. De jongeren van 16-18 jaar regelen de tweewekelijkse vereniging zelf met de hulp van een coach.

Eens per jaar gaat de jeugd op kamp, hier staat het elkaar ontmoeten, het geloofsleven, sport en spel centraal.

Jeugdwerkers

De jeugd van 18-23 jaar krijgt een eigen jeugdwerker toegewezen ( indeling ). Hierdoor ervaren de jong volwassenen in onze gemeente dat ze gehoord en gezien worden. De jeugdwerker draagt er zorg voor dat hij/zij voldoende contactmomenten met de ‘eigen’ jeugd heeft. Dit gebeurt door ontmoetingen bij kerkelijke activiteiten, berichten en persoonlijke gesprekken.

Impact

Eén keer per maand komt de jeugd van 18+ een zondagavond bij elkaar om een specifiek onderwerp met elkaar te bespreken. Voor elke avond wordt een andere spreker uitgenodigd om het onderwerp toe te lichten. Tijdens deze avond kunnen vragen worden gesteld aan de spreker en is er plaats voor discussie. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Veilig Jeugdwerk

Wij zijn een jonge gemeente waar veel voor de jeugd wordt georganiseerd. Omdat de kerk een veilige plek hoort te zijn/blijven houden we ons bezig met bewustwording en preventie. lees verder…