zondag 26 maart

10:00 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
16:30 uur  Eredienst  ds. J. Trommel     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Organisatie

Kerkenraad

De kerkenraad vormt het pastoraat van de kerk. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant en de ouderlingen. De kerkenraad is het centrale bestuur van de gemeente.

Ouderlingen

Onder pastoraat verstaan we vooral herderlijke zorg, d.w.z. allerlei vormen van bezoekwerk, waarin we met en voor elkaar bidden en Bijbel lezen. We denken dan ook aan het bezoeken van zieken, ouderen, mensen in crisissituaties. Bovendien bezoeken de predikant en ouderlingen de gemeenteleden om hen te bemoedigen in het geloof.
 
De ouderlingen nemen hierin een centrale positie. Aan de ene kant doen zij dat door regelmatig de kringen in hun wijk te bezoeken of op bezoek te gaan bij de wijkleden die niet bij de kringavonden komen. Aan de andere kant door gemeenteleden te stimuleren elkaar op te zoeken.

Diakenen

De diakenen zorgen voor de dienstbaarheid (tijd en middelen) en vallen niet onder de kerkenraad. In het overleg met de kerkenraad en diakenen worden de diaconale zaken besproken.

De diakenen gaan regelmatig op huisbezoek bij de gemeenteleden om zo inzicht te krijgen waar hulp nodig is. Verder stimuleren zij de gemeenteleden om elkaar te helpen waar nodig. Ook kunnen zij door de opbrengst van de collecten sommige gemeenteleden financieel ondersteunen, maar ook organisaties in en buiten Nederland die zich inzetten op het gebied van diakonale doelen.

Kringen

Sinds september 2019 zijn we gaan werken in kringen.  

In de kringen:

  • delen we ons geloof in God en ons leven met elkaar
  • leven we praktisch met elkaar mee en helpen elkaar waar dat nodig is
  • geven we invulling aan samen bidden en samen de Here beter leren kennen; dat doen we vanuit de Bijbel en vanuit de door de werkstroom aangereikte jaarthema’s

Lees verder » 

Commissies

Commissie van Beheer
Deze commissie beheert alles in en rond het kerkgebouw en de pastorie. Ook het beheer van de inkomsten en uitgaven van de kerk valt onder deze commissie.

Kerk in de Buurt (Evangelisatie)
Deze commissie geeft, onder meer door het opzetten van concrete projecten, uitvoering aan de opdracht en roeping om Gods liefde bekend te maken aan iedereen die God wil leren kennen.

Werkstroom Eredienst en Verwerking
De werkstroom geeft leiding aan de gemeente door inhoud en vorm van erediensten nadrukkelijk te agenderen. Hierdoor willen we de geestelijke verwerking en ontmoeting zo goed mogelijk laten doorwerken in ons dagelijks leven.

Jeugdraad
De Jeugdraad organiseert, coördineert en ontwikkelt beleid voor de jeugd van de kerk en stimuleert het jeugdwerk in de gemeente. De leden van de jeugdraad hebben elk een eigen doelgroep in de kerk. Zo vertegenwoordigen we met elkaar de kinderen (4-11), de jonge jeugd (12-15), de oudere jeugd (16-17) en de jong volwassenen (18+). De jeugdouderling is namens de kerkenraad vertegenwoordigd. Eens per maand wordt er vergaderd over alles wat te maken heeft met de jeugd. Lees verder »

Beamteam
Het beamteam verzorgt en begeleid het gebruik van de aanwezige projectie- en videotechniek in het kerkgebouw. Lees verder »