zondag 21 juli

09:30 uur  Eredienst  drs. P. Houtman   
Toon alle kerkdienstenKerkdienst beluisteren

Veilig jeugdwerk

Wij zijn een jonge gemeente waar veel voor de jeugd wordt georganiseerd. Hierbij staat niet alleen geloofsontwikkeling maar ook gezelligheid, aandacht en het maken van plezier centraal. De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren kinderen die veiligheid ook. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend. Met preventieve maatregelen doen we ons best om pesten, machtsmisbruik, discriminatie en seksueel misbruik te voorkomen.

Donderdag 18 mei 2017 hebben we voorlichtingsavond gehad over het signaleren en voorkómen van ongewenste omgangsvormen. De kerkenraad is bezig om de aanbevelingen van het Meldpunt Misbruik over te nemen in een preventiebeleid.

  • Omgangsregels vrijwilligers jeugdwerk
  • Bespreken van het aanstellingsbeleid
  • Preventiebeleid formuleren

Iedereen is verantwoordelijk om bij vermoeden van misbruik dit te bespreken met onze Interne VertrouwensPersoon Marian de Wit of (anoniem) via het Meldpunt Misbruik.