zondag 29 januari

16:30 uur  Eredienst  ds. P.A.C. Boom      
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Hemelvaartsdag

Voor ons is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag midden in de week. Het is 40 dagen na Pasen en omdat dat altijd op een zondag valt betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Maar er is nog meer dat een christen op deze dag wil vieren.

Veertig dagen na Zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. Zijn discipelen waren hierbij aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.

Jezus voer op naar de hemel om aan de rechterzijde van God te zitten, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en om mee te regeren. Door Zijn hemelvaart maakte Jezus de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest. Bij de Wederkomst zal Hij terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.

De belofte van de Heilige Geest werd tien dagen later vervuld en wordt tegenwoordig herdacht tijdens Pinksteren.