zondag 23 januari

Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Predikant

Maurits Oldenhuis                                                             (stuur een e-mail)

Wie ik ben

Mijn naam is Maurits Oldenhuis. Ik ben geboren op 30 maart 1972 in Curitiba waar mijn vader zendeling was. In 1980 ben ik in Nederland gekomen waar ik de rest van mijn jeugd heb doorgebracht in Groningen. In 1990 ben ik theologie gaan studeren in Kampen. Ik ben in 1995 getrouwd met Nienke en we hebben door de jaren heen drie kinderen gekregen: Job (1998), Annejet (2000) en Tim (2008). Job is geboren in Kampen. Annejet is geboren in Sauwerd, waar ik predikant ben geweest van 1998 tot 2004. Tim is geboren in Brunssum, waar ik van 2004 tot 2012 predikant was. Sinds september 2012 wonen wij in Bergschenhoek en ben ik predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Het Baken.

Wat ik doe

Ik ben dus predikant… In het woord zit het al: dan ben je vooral veel bezig met preken maken. Als de gemeente op zondag bij elkaar komt, wordt van mij een goed verhaal verwacht, waarin ik een gedeelte uit de Bijbel uitleg en toepas op het leven van mensen nu. Ik hou van dit werk, omdat ik merk dat de Bijbel – hoe oud die ook is – nog steeds mensen kan raken en aanspreken. Ik vind het ook mooi om mensen te wijzen op God, hen te laten zien hoe Hij op hun leven hier en nu betrokken is. Ook kan ik ervan genieten om mensen te prikkelen tot nadenken over hun standpunten en aannames. Wat ik met preken graag zou willen bereiken is dat wie er ook onder mijn gehoor zit – al jaren lid, of voor het eerst in de kerk – geholpen, bemoedigd en uitgedaagd wordt om zijn/haar vertrouwen te stellen op Jezus!

Wat ik nog meer doe…

Ik heb nog meer te doen… Ik begeleid jongerengroepen en geef hen les over de kernwaarden van het christelijke geloof. Ik kom bij de mensen thuis om met hen door te spreken over geloof of hen te bemoedigen als er moeilijkheden zijn. Ik ben ook betrokken bij verschillende commissies en werkgroepen in onze gemeente en ook bij het dagelijks bestuur van de gemeente en kerkenraad met en zonder diakenen. Een heel divers palet aan werkzaamheden, waardoor elke week weer anders is! Daarnaast ontspan ik me ook. Ik hou van goede films en ben geïnteresseerd in de diepere laag die wordt overgedragen. Hoe leven mensen en wat vinden ze belangrijk? Ik merk dat het me scherp houdt en ook prikkelt tot nadenken: wat zou de Bijbel voor het levensgevoel van vandaag kunnen betekenen? Ook doe ik aan sport: volleyballen en als ik zin heb hardlopen of fietsen met de mountainbike (dat kan gelukkig nog een beetje in Bergschenhoek…)

Mijn missie

Een belangrijk woord voor mij is verbondenheid. Ik geloof dat God een God is van verbondenheid. Hij zoekt verbinding met mij, met ons, met mensen. Hij wil graag dat mensen aan elkaar verbonden zijn. En dat ze daarbij leren hun eigenaardigheden te relativeren. Verschillen tussen mensen in welk opzicht dan ook mogen wat mij betreft nooit een reden zijn dat mensen langs elkaar heen leven. Juist niet. God houdt van veelkleurigheid en veelzijdigheid. De uitdaging is om bij alle verschillen toch verbonden te zijn. Vandaag de dag is er veel onverbondenheid. Hoeveel mogelijkheden en middelen er zijn voor communicatie en contact, oude en jonge mensen leven vaak in eenzaamheid of een isolement. Ik geloof dat God hierin veel te bieden heeft. Bij Hem kom je op adem, krijgt je leven zin en samenhang. In de gemeente vind je mensen om je heen die je helpen, steunen en corrigeren als het nodig is. Daar wil ik graag aan bijdragen. Mensen met God verbinden. Of ze lid zijn van de gemeente waar ik werk of niet. Mensen met elkaar verbinden. Mensen verbinden met de wereld om hen heen. Als ik hierin iets voor jou kan betekenen – neem dan gerust contact op!