zondag 10 juli

09:30 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Liturgie

De Liturgiecommissie levert een bijdrage aan de verrijking van de erediensten en samenkomsten tot meerdere eer en glorie van God en tot versterking van het geloofsleven van de gemeente.

De commissie ontwikkelt praktische richtlijnen voor de uitwerking van de liturgie in de erediensten aan de hand van bijbelse gegevens en relevante literatuur. Verder worden er regelmatig sing-inns georganiseerd. Niet-kerkleden zijn daarbij van harte welkom. Voorlichting aan de gemeente vindt plaats via het kerkblad en eventueel door middel van gemeente-avonden en/of brochures.

Samen met de organisten wordt gekeken naar de muzikale begeleiding van de gemeentezang.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons een e-mail sturen.