zondag 10 juli

09:30 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Openbare geloofsbelijdenis

Belijdenis is ja zeggen tegen God. Je wilt bij Hem horen en leven naar Zijn wil.

Je doet belijdenis wanneer je God als je Vader hebt leren kennen en de Here Jezus als je verlosser hebt aangenomen. Dat heeft alles met liefhebben te maken. Het leven verder met Hem doorgaan. Hem overal bij betrekken. Belijdenis afleggen is dan ook niet zoiets als examen doen: vertel maar eens wat je allemaal over de bijbel weet. Natuurlijk moeten zij weten wie God is en wat de Here Jezus voor hen heeft gedaan. Belijdenis doen is zeggen dat ook zij zoveel begrepen hebben van wat God hen heeft beloofd, dat zij zich bij Hem veilig en geborgen voelen.

Als belijdend lid kunt u vervolgens ook deelnemen aan het Heilig Avondmaal.