zondag 10 juli

09:30 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Breng ons samen

Jaarthema

Het jaarthema 2014/2015, getiteld Breng ons samen, is op zondag 14 september j.l. van start gegaan!

Als thema voor dit seizoen hebben we gekozen voor de zin: ‘Breng ons samen’. Het is de naam van een lied van Sela, dat goed geschikt is als begeleidend themalied. Tegelijk brengt deze zin mooi onder woorden dat ons samenkomen in de kerk gebeurt omdat God ons samen brengt.
Ons gebed is of Hij kerkdiensten wil gebruiken om ons te laten groeien in onze verbondenheid met Hem en met elkaar. Het thema ‘Breng ons samen’ is een vervolg op het jaarthema van vorig seizoen, ‘van hart tot hart’. We willen verder groeien in verbondenheid en kiezen daar nu als invalshoek voor: de eredienst op zondag.

Meer informatie is te vinden in de eerste nieuwsbrief.
De presentatie van het jaarthema met het logo is hier te vinden.

Eerste themadienst

De eerste themadienst heeft als thema: Waar is de zondag voor bedoeld? Over rusten.
Behorend bij deze dienst als achtergrondmateriaal kunt u beschikken over deze reader.
Eveneens treft u hier de preek en bijbehorende gesprekspunten aan.

Tweede themadienst

De tweede themadienst heeft als thema: Wat gebeurt er in de kerkdienst? Over God ontmoeten.
Behorend bij deze dienst treft u hier de preek, bijbehorende gesprekspunten en de presentatie aan.

Derde themadienst

De derde themadienst heeft als thema: Waarom gaan we naar de kerk? Over de kerkdienst in relatie tot Jezus volgen.
Behorend bij deze dienst treft u hier de preek en bijbehorende presentatie aan.
Voor de bespreking van de derde themadienst is verwerkingsmateriaal en bijbehorend artikel van ds Bas Luiten beschikbaar gesteld.

Vierde themadienst

De vierde themadienst heeft als thema: Van zondag naar maandag - hoe leef jij doordeweeks met Gods woord?
De preek had als bijzondere insteek de vraag: hoe ben je christen in het werk dat je doet?
U kunt de preek hier vinden en ook treft u hier de presentatie en gesprekspunten behorend bij de preek aan.

Vijfde themadienst

De vijfde themadienst heeft als thema: Hoe leef jij doordeweeks met Gods woord?
De bijbehorende preek behandeld het onderwerp geestelijke conditie, met vragen als: Hoe belangrijk vind jij het om geestelijk en gelovig in goede conditie te zijn? Hoe kun je jezelf trainen in een vroom leven?
U kunt de preek hier vinden en ook treft u hier de presentatie en gesprekspunten behorend bij de preek aan.

Zesde (laatste) themadienst

In de laatste themadienst keken we terug in het jaar. Wat heeft het thema ons gebracht en hoe gaan we verder? U kunt hier de tekst van de preek en de bijbehorende presentatie vinden. Daarnaast werd er een presentatie uit de kerkenraad gehouden en deze vindt u hier.