zondag 29 januari

16:30 uur  Eredienst  ds. P.A.C. Boom      
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Preken 

Jaarthema 2019 – 2020             Leven als discipel …leren van Jezus

Dit seizoen verdiepen we ons in discipelschap: ‘Als discipel leren van Jezus’. We willen leerlingen van Jezus zijn. Wat betekent dat en hoe geef je dat vorm? Voor de kringen en onderling gesprek is materiaal ter beschikking gesteld. De preken die in het kader van dit jaarthema worden gehouden zullen steeds op deze pagina worden geplaatst.

Wanneer je een preek gebruikt om te lezen in een kerkdienst breng dan onze predikant (ds. Maurits Oldenhuis) op de hoogte.

Als discipelen…leren we van Jezus  Matt. 4, 19-20 preek (pdf) presentatie (ppt)
Als discipelen…hebben we lief Joh. 13, 34-35 en Gal. 5, 22 preek (pdf) presentatie (ppt)
Als discipelen..zijn we rentmeesters Luk 12, 42-48  preek (pdf)

presentatie (ppt)

Als discipelen..strijden we met Christus  Gen 2 preek (pdf)

presentatie (ppt)

Als discipelen.. laten we licht schijnen 

Matteüs 14:25-33

preek (pdf)

presentatie (ppt)

Als discipelen.. delen we

Lukas 16:9

preek (pdf)

presentatie (ppt)

Als discipelen.. aanbidden wij God

Johannes 4:23,24

preek (pdf)

presentatie (ppt)

Als discipelen .. durven wij kwetsbaar te zijn

2 Korinthe 12:9

preek (pdf)

presentatie (ppt)

Als discipelen .. geven wij ons helemaal

Romeinen 12:1,2

preek (pdf)

presentatie (ppt)