zondag 10 juli

09:30 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

VEILIG JEUGDWERK

Als GKV Het Baken zijn we een kerkelijke gemeente in Lansingerland. Een plek waar vele mensen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. Om samen te zingen, te danken, te eren en te luisteren naar bijbeluitleg en naar elkaar. We hebben naast de zondagse bijeenkomsten contact met elkaar. Om van elkaar te leren, naar elkaar te luisteren. Zeker ook om met elkaar dingen te doen. En zo te groeien in ons geloof en mens zijn. Dat geeft mooie, waardenvolle ontmoetingen. Waar je blij van wordt en met elkaar mens kunt zijn!

Ook is er aandacht nodig om die contacten goed te laten groeien. Zoals een plant of mens ondersteuning nodig heeft, kun je ook in het groeien van contacten wel steun gebruiken.

Een van de dingen waarin we dan als kerkenraad onze verantwoordelijkheid willen nemen is; het helpen met het voor iedereen veilig houden van de ontmoetingen en contacten. Voor jong en oud. Van de crèche, het jeugdwerk, de ouderen tot de ontmoetingen (bij) de erediensten. Van persoonlijke veiligheid, veiligheid in het gezin tot in grotere groepen.

Hoe krijg je een veilige omgeving in je kerk? Wat als je merkt dat het lastig bespreekbaar is, of helemaal geen onderwerp is bij de mede kerkleden?  Gaat het over schelden en buiten sluiten en ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat is een veilige of onveilige ontmoeting of contact?

Daarom hier wat informatie om mee te beginnen.  Dan kunnen we het samen verder laten groeien door het er over te hebben.

Veilig klimaat in de kerk?

 • Hoe willen wij een veilige kerk zijn?
 • Kunnen we met elkaar praten, ook als het dichtbij komt?
 • Is iedereen verantwoordelijk of alleen leiders en ouders?
 • Wil je groeien in (het geven van) duidelijkheid over je persoonlijke grenzen?
 • Is genoeg informatie beschikbaar?
 • Gaan we met elkaar hierover in gesprek?
 • Hoe geven we gevolg aan onze aandacht voor het thema veilig jeugdwerk?

Daarnaast is er nog wel iets meer te vertellen over de gevolgen van onveilige contacten. Zonder in details te gaan, is er wel alvast wat over te vertellen:

 • Het contact dat is ontstaan, groeit door in meerdere langere privé ontmoetingen. En die gaan op den duur verder dan praten alleen,
 • Dader overschrijdt persoonlijke grenzen in (vertrouwelijk) contact, door over grenzen van de andere persoon, het slachtoffer, te gaan,
 • Slachtoffer heeft naast het misbruik lang te maken met persoonlijke (geestelijke) gevolgen,
 • Kerkelijke gemeente heeft ook ermee te maken,
 •  Het wordt niet meer zoals het was,
 • Welk herstel is mogelijk en is de omgeving (kerkelijke gemeente) bereid daaraan mee te werken,
 • Is mijn directe omgeving (gezin) nog veilig en kunnen die gezinsleden ermee omgaan?

Zoals je uit het bovenstaande wel begrijpt is het niet makkelijk als je ermee te maken hebt.

Het goede nieuws: daar kun je dus zelf wat aan doen !

Als kerkelijke gemeente GKV Het Baken hebben we stappen gezet om te helpen werken aan een veilige kerk.

 • Zo is er een Intern vertrouwenspersoon.  Waarbij je meldingen kunt maken van je vragen en eventuele vermoedens. Zie onderaan op deze pagina, de e-mail link en het invulformulier.
 • Is in  2018 een enquête gedaan onder 45 jongeren (12-18 jaar).  Hoe zij veiligheid ervaren. Het belangrijkste daaruit is dat het belangrijk is om er meer over te praten.  Omdat het nu vaak lastig is en ook onbekend is. Hoe geef ik aan dat iets niet fijn is, of op jou zo overkomt ? Zonder meteen een stempel (scheldwoord) te krijgen?  Dat is een ding. Veel dingen zijn ook al wel goed. Zo is in de kerkelijke omgeving zeker een gevoel van veiligheid.
 • Gaan we het voor de jeugd bespreekbaar maken, ook voor de jeugdleiders, door voorlichting te geven,
 • Kan een kerkelijke eredienst ingericht worden met het thema veilig jeugdwerk. En wat dat dan betekend voor de gemeente,
 • In aansluiting van de themadienst is voor de gemeente kringen ook informatie beschikbaar.

Genoeg mogelijkheden om te doen.

Voor een veilig “thuis”

 

Wil je meer weten over dit thema van veilig jeugdwerk, dan kun je op internet verder zoeken.

Bijvoorbeeld op de website: meldpunt misbruik. Een landelijke samenwerking van diverse kerkgemeenschappen.

https://meldpuntmisbruik.nl/het-meldpunt/

 

Heb je vermoedens, of weet je zeker dat contacten niet veilig zijn voor jezelf of mensen om je heen? Wil je dan meteen contact maken met onze interne vertrouwenspersoon ?

Dan kan dat via de e-mail: ivp@gkvhetbaken.nl of door te bellen naar: 010-3200725       . 

Je krijgt dan vertrouwelijk contact ter beschikking.