zondag 10 juli

09:30 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Een heerlijke fruitschaal zet Paulus je voor in Galaten 5, 22-23. Mooie eigenschappen die je bij jezelf mag ontdekken, als de Heilige Geest met jou aan het werk gaat. Eigenschappen om je eigen te maken, om in te groeien, om bij jezelf te laten ontwikkelen. In deze serie ga ik deze vruchten van de Geest een voor een bij langs. Ik nodig je uit om mee te gaan, als het ware rond te kijken in de tuin van je hart, om te zien wat daar al groeit en bloeit dankzij de inwerking van de Geest, maar ook om te zien wat onderhoud nodig heeft en waarbij je dan de hulp van Gods Geest mag inroepen. Als je de preken wilt gebruiken in een kerkdienst, dan kan dat gerust. Ze zijn prima los te gebruiken. Ik stel er prijs op om dan een mailtje te ontvangen waarin je gebruik van de preek met mij deelt. Alvast dank. Mijn email: predikant@gkvhetbaken.nl

 

God wil van jou een mooi mens maken - vrucht van de Geest inleiding - Gal 5, 22-23  

preek (pdf)    presentatie (ppt)

 

Liefde is alles - liefde als vrucht van de Geest - Joh 13, 34-35 en Gal 5, 22  

preek (pdf)    presentatie (ppt)

 

Laat de Heer je vreugde blijven - vreugde als vrucht van de Geest - Fil 4, 4 

preek (pdf)    presentatie (ppt)

 

Laat in je hart de vrede van Christus heersen - vrede als vrucht van de Geest - Kol 3, 15  

preek (pdf)    presentatie (ppt)

 

Geduld, de kunst van het wachten - geduld als vrucht van de Geest - Jak 5, 7  

preek (pdf)    presentatie (ppt)

 

Vriendelijkheid en goedheid: warmte brengen in een koude wereld - Lukas 6, 27-35

preek (pdf)    presentatie (ppt)

 

Trouw, het mooiste dat je iemand kunt geven - Ps. 103

preek (pdf)    presentatie (ppt)

 

Zachtmoedigheid, de moed om zacht te zijn - Matt. 11, 28-30 e.a.

preek (pdf)    presentatie (ppt)

 

Zonder zelfbeheersing geen vrucht - 1Kor. 9, 24-27

preek (pdf)     presentatie (ppt)