zondag 10 juli

09:30 uur  Eredienst  ds. J.M. Oldenhuis     
Toon alle kerkdienstenKerkdienst bekijken

Preken

Diverse preken door de jaren heen

Hieronder vind je de preken over een verscheidenheid aan onderwerpen.
Wanneer je een preek gebruikt om te lezen in een kerkdienst breng dan onze predikant, ds. Maurits Oldenhuis even op de hoogte.

Tekst: Exodus 13: 17-22
Ik ga op reis en ik krijg mee

  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Psalm 62: 6
We zoeken rust...
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Matteüs 28: 19
En nu de wereld in!
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 3: 30
Meer Jezus, minder ik
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Psalm 146
Helpen namens de Helper
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 20: 24-29
Gefeliciteerd als je niet ziet en toch gelooft
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Lukas 2: 25-30
Jezus zien
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 12: 24-26
De weg van de graankorrel
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Lukas 19: 1-10
Kom eens uit je boom
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Romeinen 13: 11-14
Tijd om op te staan
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 8: 1-11 - Vooral de liefde 5
Een veilige gemeente voor homo's en hetero's
  Preek (pdf)
Gespreksvragen (pdf)
Tekst: Filippenzen 1: 9-10a - Vooral de liefde 6
Liefde groeit door inzicht en fijnzinnigheid
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Gespreksvragen (pdf)
Tekst: Lukas 15: 11-24 - jeugddienst
I want to break free
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Mattheüs 13: 44
Wil je schathemeltje rijk worden?
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Romeinen 5: 1-11 - jeugddienst
Geloven, waarom zou je?
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: 1 Petrus 1: 5 - belijdenisdienst
Onderweg naar iets moois
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Mattheüs 13: 31-32
Wie het kleine niet eert...
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Maleachi 3: 10
Je geld of je leven
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Lukas 19: 41-44
Met zijn tranen zoekt Jezus jouw hart
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Lukas 18: 9-14
De farizeeër en de tollenaar
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Lukas 15: 1-7
Het hart van de Herder
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Psalm 130
Advent - leven in verwachting
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Psalm 131
Waar vind ik rust?
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 2: 12
Wat heb je aan Jezus
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 4: 13-14
Dorst
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Marcus 14: 32-42
Zonder ons maar voor ons - zo ging hij
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 13: 26
Jezus steekt zijn verrader de hand toe
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Lukas 22: 61-62
De rotssteen valt als een baksteen
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Romeinen 8: 26-27
De Geest zucht met je mee
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Psalm 139
God ziet alles maar Hij verraadt je niet
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Psalm 91
Veilig bij God
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 20: 24-29
Gefeliciteerd als je niet ziet en toch gelooft
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Lukas 2: 25-30
Jezus zien
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: 1 Johannes 1: 7
Het hart van verbondenheid
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 20: 11-18 - Pasen
Pasen, het feest dat je leven verandert!
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 19: 26-27 - Goede vrijdag
Jezus wijst de weg van de liefde
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Lukas 2: 14 - Kerst 2012
Het beginakkoord van de eeuwigheid
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Psalm 138: 8 - Oudjaar 2012
God brengt alles tot een goed einde
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Psalm 4:7 - Biddag
Wie maakt ons gelukkig?
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 19: 23-24 - Goede vrijdag
Jezus naakt, ogen open en wél kijken
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)
Tekst: Johannes 20: 8-9 - Pasen
Jezus leeft - een kwestie van zien, maar vooral geloven
  Preek (pdf)
Presentatie (ppt)